כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

הצעת ועדה - חוק לתיקון פקודת היערות (מס` 6), התשע"ה-2014

התיקון לפקודת היערות (להלן – הפקודה) מגדיר מחדש ”עץ בוגר”, לעניין שטח המיועד למגורים באופן שרק לגבי עצים שקוטר גזעם לפחות 20 סנטימטרים יידרש רישיון כריתה.
בנוסף תוקן סעיף 15א לפקודה, המתנה את מתן רישיון הכריתה בנטיעה חלופית או בהיטל כספי, כך שלפקיד היערות תהיה הסמכות לשקול במסגרת בחינת בקשה לרישיון כריתה, גם את תכלית הבקשה ולא רק את מצב העץ, כפי שהיה טרם התיקון. בנוסף תוקן הסעיף כך שתוקנה לפיו הסמכות למתן פטור או הנחה לתשלום ההיטל הכספי, או לחיוב בנטיעה חלופית מופחתת בהתאם לתקנות שיקבע שר החקלאות לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. מידע נוסף

ענית על 0 שאלות