כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

הצעת חוק לחינוך נגד גזענות, התשע"ג-2013

"חוק זה בא למגר תפיסות גזעניות, ולשרש תופעות של אלימות על רקע גזעני בקרב תלמידי ישראל ואזרחיה ...
שר החינוך יכין תכנית לפעילות חינוכית בנושאים של סובלנות ומודעות לתופעות גזעניות ודרכי ההתמודדות עמן; היקף התכנית לא יפחת משיעור אחד של 45 דקות בכל שבוע, בכיתות א' עד י"ב.״ מידע נוסף

ענית על 0 שאלות