כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"ג-2013

הצעה של ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) ממאי 2013 (הדומה לתוכניתו של יאיר לפיד ממרץ 2014):
מכירה של דירת מגורים, שמחירה אינו עולה על 1.5 מיליון ש"ח, ליחיד או לזוג צעיר שטרם חלף עשור מיום נישואיו אשר לו לא יותר משני ילדים, שהם בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון, תהיה פטורה ממס, ובלבד שדירה זו היא הדירה הראשונה והיחידה שרשומה על שמו של הקונה. מידע נוסף

ענית על 0 שאלות