כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - שלילת תשלומים מתקציב המדינה עבור סטודנט משתמט), התשע"ד-2013

"ישנם מאות סטודנטים שבזמן שחבריהם משרתים בצה"ל ואף מקריבים חייהם למען המדינה ותושביה, אותם משתמטים נהנים, מתקדמים, לומדים ומתוקצבים מכספי המדינה המועברים למוסד האקדמי בו הם לומדים. כך הם נהנים משני העולמות, גם מתקצוב והטבות כספיות וגם מהשתמטות מצה"ל.
מטרתה של הצעת החוק היא להביא לכך שהשתתפות המדינה בתקצוב המוסדות להשכלה גבוהה לא תינתן ולא תחול על מי שחובת שירות הביטחון חלה עליו על פי חוק והוא לא קיבל פטור משירות סדיר כחוק או לא סיים שירותו הסדיר כחוק. בצורה זו כל מי שמשתמט מחובתו כחוק לא ייהנה מכספי המדינה, אלא ישלם מכיסו הפרטי את שכר הלימוד המלא (ללא השתתפות המדינה), למוסד בו הוא לומד." מידע נוסף

ענית על 0 שאלות