כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

פטור מארנונה לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות

מטרת הצעת החוק היא לסייע לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות על ידי יצירת עצמאות כלכלית עבורן לאחר יציאתן מן המקלט. ההצעה מבקשת לקבוע פטור מתשלום ארנונה במהלך השנתיים שלאחר יציאתן מהמקלט, אשר יהווה סיוע כלכלי משמעותי ויקל עליהן ביצירתה של עצמאות כלכלית. מידע נוסף

ענית על 0 שאלות