כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - איסור הצבת מכונות מכירה) התשע"א-2010

מידע נוסף

ענית על 0 שאלות