כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס ערך מוסף בשיעורים שונים על מוצרי יסוד), התשע"ג-2013

שיטת מס הערך המוסף באירופה היא דיפרנציאלית, כלומר ישנו שיעור מס ערך מוסף שונה על מוצרים שונים. האיחוד האירופי קבע רשימה של מוצרים אשר לגביהם רשאיות המדינות להטיל מס ערך מוסף מופחת (בשיעור מזערי של 5%) לרבות מוצרי מזון, ספרים, עיתונים, תרופות, תחבורה ועוד.
במרבית המדינות בארצות הברית ניתן פטור ממס ברכישת מוצרים מסוימים, לרוב מזון ותרופות מרשם. לעומת זאת, בחלק מהמדינות מוטל מס גבוה יותר על מוצרים מסוימים שהם ברובם מוצרי מותרות.
בישראל נהוגה שיטה של מס ערך מוסף אחיד, המוטל על בסיס רחב של ...
מידע נוסף

ענית על 0 שאלות