כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

הצעת חוק הגבלת פעולות אנשי דת בצבא הגנה לישראל ובמשטרת ישראל, התש"ע-2010

"הצעת החוק באה למנוע מצב בו אנשי דת שאינם אנשי צבא, מגיעים למתקנים ולבסיסי צבא הגנה לישראל ולמתקנים משטרתיים לקיום טקסים דתיים, תפילות או מסעי "התעוררות" למיניהם, להטפה לחזרה בתשובה או לקיום מצוות הדת.
בצבא הגנה לישראל ובמשטרת ישראל משרתים בני דתות שונות, וכן חילונים, וכל טקס או אירוע שמשתתף בו איש דת, עלול שתהיה בו משום כפייה דתית, או מראית עין של כפיה כזו.
ההצעה אינה פוגעת בסמכות אנשי דת מקרב כוחות הביטחון כגון הרבנים הצבאיים ומקרב המשטרה, והיא משאירה אפשרות למקרים בהם יותרו חריגים לביקורים של אנשי דת על ידי קצין בדרגת אלוף או על ידי קצין בדרגת ניצב במשטרה (למשל: לצורך קיום דיון בנושאים שונים בהשתתפות אנשי דת בצד אחרים, אירוח אנשי דת מצבאות זרים, וכיוצא בזה)." מידע נוסף

ענית על 0 שאלות