כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

להתנות הריסת מבנה דת או שינוי יעודו באישור שר הפנים והשר לשירותי דת

"על פי הלכה היהודית, ישנה בעיה קשה לשנות את ייעודו של מבנה ששימש לדברים שבקדושה ולעשות בו שימוש של חול, לא כל שכן כשמדובר בהריסת המבנה.
מוצע להתנות את הריסת המבנה, השימוש החורג או שינוי ייעודו באישורם של שר הפנים והשר לשירותי דת שישקלו את השיקולים הנדרשים על מנת לבצע שינוי במבנים כגון אלו." מידע נוסף

ענית על 0 שאלות