כאן תקבלו שאלות בנושאים מגוונים מתוך הצבעות הכנסת בפועל מאז 2009.

לפי תשובותיכם, נציע לכם את המפלגה שהכי תואמת לדעתכם. ככל שתענו על יותר שאלות - כך ההתאמה תהיה מדוייקת יותר.

פקודת בתי הסוהר - מרחב מחיה לאסיר - לפחות 4.5 מטרים רבועים

״כיום בישראל, אין עיגון בחוק הקובע מרחב מחיה לאסיר במתקני שירות בתי הסוהר.
במתקני כליאה רבים ישנה צפיפות שלא עולה בקנה אחד עם הסטנדרט המקובל בעולם המערבי לגבי תנאי כליאת אסירים. לפי דו"ח הסנגוריה הציבורית שפורסם ביוני 2009, תנאי הכליאה בישראל אינם עומדים בקריטריונים הבסיסיים לפי אמנות בינלאומיות המתייחסות לנושא. לכן, מוצע לקבוע בחקיקה מרחב מחיה מינימאלי בן 4.5 מטרים רבועים לפחות לאסיר. מרחב המחיה המוצע מתבסס על מרחב המחיה הקבוע כיום לעצירים." מידע נוסף

ענית על 0 שאלות